Kurumumuz psikologlarından Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya’nın, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Günay Serap Tekinsav Sütçü ile beraber ilköğretim öğrencilerinde zorbalık eğilimini azaltmaya yönelik Bilişsel Davranışçı teknikleri içeren bir grup terapisi programının geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi için ilköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle bir çalışma yapılmıştır. “ İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık Eğilimini Azaltmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Bir Müdahale Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi” adlı makaleye “Eğitim ve Bilim Dergisinin” 193. Sayısından ulaşabilirsiniz.

Online Erişim için http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/6731/2724