YETİŞKİNLERDE KAÇINGAN BAĞLANMA

Bağlanma kuramı öncüleri Bowlby ve Ainsworth, erken çocukluk döneminde bebek ile temel bakım veren arasındaki ilişkiyi bilimsel çalışmalarla incelemiştir. Temel bakım veren terimi genellikle anneler ile ilişkilendirilir.

ÇOCUKTA KAYGILI BAĞLANMA

İlk olarak Mary Ainsworth ve arkadaşları tarafından tanımlanan bağlanma türleri üçe ayrılır: güvenli bağlanma, kaygılı-kararsız bağlanma, ve kaçıngan bağlanma. Bu yazıda kaygılı bağlanmadan bahsedeceğiz. 

EVLİLİKTE İŞ BÖLÜMÜ

Toplumsal kalıp yargılarına göre herhangi bir insanla ilgili beklentilerin neler olacağı doğrudan cinsiyete bağlıdır.

YETİŞKİNLERDE BAĞLANMA TÜRLERİ

Bağlanma

Evrimsel olarak insanlığa avantaj sağlayan yakınlık kurma ihtiyacı sonucu ortaya çıkan bağlanma, henüz anne karnında başlayarak yaşam boyu devam eden ve etkilerini hayatımızın her alanında hissettiğimiz bir süreçtir.

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

Biz yetişkinler için önemi göz ardı ediliyor olsa da çocuklar için ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır. Çocuklar vakitlerinin büyük çoğunluğunu oyun ile geçirirler. Oyun dünyada çocuklar var olduğundan beri var olan bir olgudur.

ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME

Tırnak yeme (TY) psikiyatri, psikoloji, tıp ve diş hekimliği alanlarında yaygın bir sorundur. Tıpta ‘’Onikofaji’’ olarak adlandırılmakta ve klinik örneklerde onikofajinin, altta yatan duygusal bozuklukları yansıttığı görülmektedir.

Çocuklarda Öz Denetimi Sağlamak İçin Neler Yapılmalı?

Özdenetim bireyin içten gelen davranışsal ya da tepkisel dürtülerini kontrol edebilme gücü ve davranışları üzerinde kontrol sağlama becerisi olarak tanımlanmaktadır. Disiplinli davranışların temelinde çocuğun özdenetimini sağlaması öngörülmektedir.

YAKIN İLİŞKİLERDE EMPATİ

Empati, en basit şekliyle kendini başkasının yerine koymak ile tanımlanır ve bildiğimiz en yakın tanımlanması ‘’Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma’’ sözüdür.