Kurumumuz psikologlarından Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya’nın, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Günay Serap Tekinsav Sütçü ile beraber yayınladıkları ortaokul öğrencilerinin zorbalık eğilimi ile empati düzeyleri arasındaki ilişkide aleksitiminin aracı bir etkiye sahip olup olmadığının araştırıldığı “Ortaokul Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimi ile Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Aracı Rolü” adlı makaleye “Gençlik Araştırmaları Dergisi” 15. Sayıdan ulaşabilirsiniz.

Online erişim için http://yayinlar.gsb.gov.tr/Public//Files/GAD_15.Sayi.pdf