Kurumumuz psikoloğu Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya tarafından yayınlanan makalede Farklı zorbalık statülerinde yer alan öğrenciler zorbalar, zorbalığa maruz kalanlar, zorba-kurbanlar ve izleyenler olarak ayrılmaktadır. Bu çalışmada farklı zorbalık statülerinde bulunan ortaokul öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Buna ek olarak, zorbalık yapma ve benlik saygısının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. “Farklı Zorbalık Statülerinde Yer Alan Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi” adlı makaleye “Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisinin” 25. Sayısından ulaşabilirsiniz.

Online erişim için http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_27686/cogepderg-25-111.pdf