Kurumumuz psikologlarından Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya’nın, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Emel Hoca Nacar ile beraber yayınladıkları bağlanma, bağlanma stilleri, maternal bağlanma ve bu kavramlara olumsuz etki ettiği bilinen öncüllere yönelik araştırmalarla ilgili bir derleme sunulmaktadır. “Bağlanma ve Maternal Bağlanma Konusunda Bir Derleme” adlı makaleye “Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology” 1. Sayıdan ulaşabilirsiniz.

Online erişim için https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721361