Kurumumuz psikoloğu Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya tarafından yayınlanan makalede 6. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile annelerinin genel kaygı düzeyleri ve bilişsel çarpıtmaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Aynı zamanda çalışmada sınav kaygısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. “Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki” adlı makaleye “Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisinin” 9. Sayısından ulaşabilirsiniz.

Online erişim için https://www.sobibder.org/2019/vol2_issue9_article01_fulltext.pdf