Uygulanan Testler

Gelişim Testleri

 • AGTE
 • DENVER II
 • GECTA
 • GESELL

Zeka Testleri

 • WISC-IV (Wechler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
 • WAIS-R (Wechler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)
 • GECTA
 • GESELL

Dikkat ve Algı Testleri

 • Frostig
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Moxo Dikkat Testi

Projektif Testler

 • CAT
 • Louisa Düss
 • CTT
 • Resim Çizim Teknikleri

MMPI
Bilişsel Değerlendirme Testi (CAS)
Nöropsikolojik Testler

 • Wisconsin Kart Eşleştirme
 • Londra Kulesi
 • Stroop Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi
 • Çizgi Yönü Belirleme Testi
 • Raven Progressive Matris Testi
 • İz sürme Testi
 • İşaretleme Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Alıcı ve İfade Edici Dil Testi
 • Mini Mental Değerlendirme Testi (Nöro Tarama Testi)
 • Wechler Bellek Testi
 • Rey Karmaşık Figürler Testi
 • Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi (MoCa)

Kurumumuzda uygulanan psikolojik testler hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.