Çocuk-Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen hayata karşı tecrübesiz, korumasız ve hızlı bir değişim süreci içindedir. Bu hızlı değişim süreci fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal tüm alanları kapsar. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik dönemi bireyin gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde yaşanacak sorunlar ve travmalar çocuk ve ergenin hem güncel yaşamını hem de ileriki yaşamını etkileyebilir. Kimi zaman ise çocuk ve ergende nedeni açıklanamayan davranışlar ve sorunlar görülebilir. Gerek çocuk ve ergen, gerekse aile bu sorunlar karşısında profesyonel bir yardıma gereksinim duyabilir. Sorunlar büyümeden, zamanında ve doğru müdahalede bulunmak mutlu, sağlıklı, üretken ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirme yolunda büyük önem taşır.
Çocuk ve ergenlerde sıklıkla okul başarısızlığı, okul reddi, dikkatte bozulmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, konuşma ve iletişim problemleri, korkular (fobiler), özgüven ile ilgili yaşanan problemler (içe kapanıklık gibi), davranım problemleri, öfke patlamaları (saldırganlık), kardeş kıskançlığı, uyum ve davranış bozuklukları (tırnak yeme, alt ıslatma, tikler, yalan, mastürbasyon), uyku ve yeme problemleri ya da gelişimsel problemlerle karşılaşılabilir.